انگلیسی
يکشنبه ٠٣ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

مجید ظروفی                           

مرتبه علمی:  مربی

پست الکترونیکی :

 

سوابق تحصیلی

لیسانس جامعه شناسی از دانشگاه تبریز

فوق لیسانس جامعه شناسی (گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی) از دانشگاه شهید بهشتی تهران

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.