انگلیسی
يکشنبه ٠٣ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

مجید ظروفی                           

مرتبه علمی:  مربی

پست الکترونیکی :

 

دروس آموزشی

روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی

روان شناسی اجتماعی

آمار توصیفی

آمار استنباطی

مبانی جامعه شناسی

جامعه شناسی شهری

پروژه تحقیقاتی

کاربرد کامپیوتر در تجزیه و تحلیل آماری

مددکاری اجتماعی

جامعه شناسی آموزش و پرورش

روش تدریس تعلیمات اجتماعی

روش تدریس مطالعات اجتماعی

آسیب شناسی اجتماعی

کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در آموزش ابتدائی

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.