انگلیسی
يکشنبه ٠٣ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

مجید ظروفی                           

مرتبه علمی:  مربی

پست الکترونیکی :

 

مقالات کنفرانس

شرکت در سمينارهای بين اللملی و داخلی با ارائه مقاله از جمله چند نمونه:

- سمپوزيوم پيری شناسی در آنتاليای ترکيه در سال 2006

- کنفرانس ارتباطات چهار راه توسعه در دبی امارات متحده عربی در سال 2007. 

- کنفرانس Converging Media Education AUSACE-  کويت  در سال 2010

 -  ششمين کنفرانس بين المللی آمار. شيراز 1385. عنوان مقاله: کاربرد تحليل جدولی در تحقيقات علوم انسانی.

- دومين کنفرانس ملی خلاقيت شناسی. هتل المپيک تهران. آبان 1388.

- سومين کنفرانس ملی خلاقيت شناسی. مجتمع فرهنگی– رفاهی معلم تهران. آبان 1389.

- چهارمين کنفرانس ملی خلاقيت شناسی. مشهد. شهریور 1390.

- کنفرانس بين اللملی يادگيری رياضی.  مالزی. 2010. (ICMER)عنوان مقاله:The Study of Students'  Mathematics  Lesson Learning Quality

 کنفرانس بين اللملی  ارزيابی روان شناختی در گزينش  پرسنل.   2007  دهلی نو. هندوستان. عنوان مقاله: 

The study of needs of   University professors

- کنفرانس بين اللملی آموزش رسانه ای  2008 ايالات متحده آمريکا- ويرجينيا- مريلند. عنوان مقاله :The Role of Media on Students'  Skills

- کنفرانس فرهنگ در فضای مجازی. تهران. 1387.  رابطه بين کاربرد اينترنت و احساس تعلق فرهنگی.

- سمينار بررسی راهکارهای ايجاد اشتغال برای جوانان. 1385. دانشگاه آزاد اسلامی مشهد عنوان مقاله: بررسی نقش   

   دانشگاه  آزاد اسلامی در ايجاد  اشتغال برای جوانان و ارتباط آن با ارضای نيازهای اساتيد.

 

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.